Vua Gia Long (8 tháng 2 năm 1762 – 3 tháng 2 năm 1820)

Khi Ngọc Hân làm vợ Quang Trung, đã môi giới để người em cùng nhũ mẫu là Ngọc Bình làm vợ của Cảnh Thịnh – aka Nguyễn Quang Toản, con trai Quang Trung.

Khi bị quân của Gia Long aka Nguyễn Ánh truy đuổi, Cảnh Thịnh chạy ra Bắc, không hiểu vì lý do gì, bà Ngọc Bình bị kẹt lại ở Phú Xuân. Quân của Gia Long chiếm Phú Xuân, bắt được Ngọc Bình và Gia Long quyết định lấy ngay làm vợ. Tất nhiên, là một phi tần, not hoàng hậu. Thế mới chất!

Cả đám triều thần của Gia Long xúm lại can ngăn, họ nói:

 – Bệ hạ nay có cả thiên hạ, thiếu gì gái đẹp trinh nguyên, việc gì phải lấy vợ của giặc làm vợ mình !

Vua Gia Long cười ha hả mà nói:

 – Đến đất nước của giặc “tau” còn lấy, huống chi là vợ giặc,“tau” lấy vợ giặc làm vợ “tau” thì có chi mô !

Lăng vua Gia Long ở Huế – Giá vé tham quan 50k/ người lớn (Cập nhật 2020)

Về việc này biên niên sử của triều Nguyễn còn chép hẳn hoi, xem – chẳng hạn – Đại Nam Thực lục Chính biên.

Giống hệt Tào Tháo, toàn bắt vợ của kẻ thù, của đối thủ về làm vợ mình, tất nhiên là sau khi đã hạ được đối phương. Kho sưu tầm vợ đối thủ của tào tháo đông ra phết.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *