Khúc này viết về đoạn chạy từ phan thiết xuống cà mau rồi lên tp. hcm


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *