Thẻ: English learning

  • 12 Tips học tiếng anh hiệu quả

    12 Tips học tiếng anh hiệu quả

    Nguồn: Fb bạn Kira: https://www.facebook.com/thehanoichamomile/posts/3086415231635697 Post youtube: 12 TIPS HỌC NGOẠI NGỮ HIỆU QUẢ | KIRA – YouTube Lưu lại để luôn nhắc nhở bản thân về trình độ tiếng anh thua cả con gái mình!