Thẻ: khanhchi

  • Thứ quý giá nhất của đời người

    Mình nghe được ở đâu đó, giờ viết ra đây để bản thân và những người có duyên đọc và chiêm nghiệm. Nếu có ai đó hỏi, “- Thứ quý giá nhất của đời người là gì ?” bạn sẽ trả lời ra sao ??? Đó là thời gian của người giàu Là tiền của…