Cái bỏ đi của người này lại là ân huệ của người khác

Cái bỏ đi của người này lại là ân huệ của người khác
Cái bỏ đi của người này lại là ân huệ của người khác. Nguồn: internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.