time sheet last weekend
Giải trình đi muộn ngày 24 hàng tháng. Cậu nhân viên trong ảnh đang bị zui quá mức 😀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *