Góc xin chữ

Như tiêu đề ở trên và với mục tiêu làm giàu ngôn ngữ tiếng việt, xin mời các anh chị bạn bè gần xa đặt giúp tiêu đề cho bức ảnh này.

Dĩ vãng cuộc tình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *