Hôm nay trời nắng đẹp
Mang muộn phiền ra phơi
Nỗi buồn bốc hơi mất
Hoá thành mây trên trời” ⛅


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *