Vova : Ông chủ, tắm ở đây mất bao nhiêu tiền?
Ông chủ: Nhà tắm nam 40 nghìn, nhà tắm nữ 400 nghìn.
Vova: Ông ăn cướp đấy à…
Ông chủ: Cậu muốn đến nhà tắm nam hay nhà tắm nữ?
Vova: Quyết đoán đưa ra 400 nghìn.
Bước vào nhà tắm nữ liếc mắt nhìn, toàn là nam.
Anh em trong nhà tắm: Lại một thằng ngu nữa tới!


Bài học rút ra: KINH DOANH TRƯỚC GIỜ KHÔNG PHẢI LÀ DỰA VÀO GIẢM GIÁ, ĐIỂM MẤU CHỐT LÀ DỰA TRÊN NHU CẦU CỦA KHÁCH .


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *