Muốn biết đó là ai, hãy nhìn vào người thầy của họ.

Nguồn: mình tự nghĩ ra nha

Có một câu nói như vậy, nhưng mình không nhớ là ở đâu, tìm google cũng không thấy. Nên ban đầu mình để nguồn là internet, nhưng sau đổi lại thành…:D. Suy cho cùng, muốn biết nhiều thì va nhiều vào – nói như ngôn ngữ của gen Z bây giờ, và ngoài nhìn thầy của họ ra, chắc còn phải nhìn thêm cả bạn bè, cha mẹ…

Nhưng thôi bỏ qua đi các độc giả thân mến.

Đi vào chủ đề chính, xin chia sẻ cùng mọi người những người có ảnh hưởng nhiều tới quan điểm sống, suy nghĩ, hành động, mục tiêu cuộc đời của mình.

  1. Blog của anh Ngọc Hiếu – Một siêu nhân UX
  2. https://book.cuongdc.co/ – Một bloger viết và sưu tầm mọi thứ.
  3. Toidicodedao – Vũ Huy Hoàng – Chuyên viên siêu cấp chém gió và cà khịa về code.
  4. Còn nữa…


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *