Thẻ: UIUX design


  • 1. Tự học – Không chủ động tự học để tiếp thu cái mới sẽ bị tụt hậu về mặt thông tin, kiến thức, và kỹ năng. → Thua bạn kém bè, năng lực tụt hậu, tương lai không có nhiều khởi sắc.– Tự học là tốt, nhưng tìm ra một phương pháp tự học…

  • MVP – Minimum Viable Product là gì ???

    Bức ảnh trên chia làm 2 nội dung rõ rệt: Phía trên: minh họa phương pháp làm sản phẩm truyền thống. Phía dưới: minh họa phương pháp làm sản phẩm theo phương pháp MVP. Một ngày đẹp trời, ở một quán bia nọ. Ngày nào tao cũng đi bộ đi làm, tối về mỏi chân…