Nguồn ảnh: internet

Khi bạn lương 5 triệu, đi con wave tàu, thì có viết cả bài hát tặng người ta cũng bị chê là dở.

Còn lúc lái Mẹc S, tiêu tiền cả quyển thì một câu hỏi “em ăn cơm chưa ?” cũng mặn tới nỗi khiến họ cười hô hố cả tuần.

Đó gọi là vật chất quyết định ý thức


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *