Xuân về

Xuân về

Ảnh chụp buổi sáng tại vòng xuyến hồ tây, đối điện Quận ủy Tây Hồ lúc đang đợi xe bus 55A xuống Times City.
Trong lều là 2 người bán đào, đều là nam, ngày bán hàng, tối ngủ tại đây trông hàng luôn.


xuân về hay là mưu sinh ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.